Polityka ochrony prywatności

z dnia 15/07/2008


O Allrecipes.com polityce ochrony prywatności

W Allrecipes.com, Inc. ("Allrecipes.com") przywiązujemy wagę do prywatności użytkowników. Jednocześnie rozumiemy, że mogą mieć oni obawy dotyczące przekazywania przez siebie lub gromadzenia przez Allrecipes.com informacji oraz sposobu, w jaki informacje te są wykorzystywane i ujawniane. Mając na względzie te obawy stworzyliśmy opisaną poniżej Politykę Ochrony Prywatności Allrecipes.com. Polityka ta wyjaśnia zasady ochrony prywatności stosowane przez Allrecipes.com w stosunku do osób odwiedzających naszą stronę internetową („Strona”). Korzystając z naszej Strony użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swoich danych osobowych na zasadach opisanych w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności podlega Warunkom Użytkowania Allrecipes i stanowi ich integralną część. Allrecipes.com zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Ochrony Prywatności w dowolnej chwili. W razie dokonania przez Allrecipes.com istotnych zmian w Polityce Ochrony Prywatności, jej nowa wersja umieszczona zostanie na na Stronie, a data „ostatniej aktualizacji” zostanie zmieniona. W związku z tym zachęcamy użytkowników do kżdorazowego sprawdzania, czy nasza Polityka Ochrony Prywatności została zaktualizowana od czasu ich ostatniej wizyty na Stronie. W razie jakichkolwiek pytań na temat naszej Polityki Ochrony Prywatności, prosimy o kontakt pod adresem info@allrecipes.pl. info@allrecipes.pl


Rodzaje gromadzonych informacji

Dane osobowe: dane osobowe to informacje pozwalające na określenie tożsamości danej osoby, takie jak imię i nazwisko klienta, jego adres, numer telefonu, adres e-mail, numer karty kredytowej lub innego rachunku, a także informacje dotyczące działań podejmowanych przez tę osobę, o ile są one z nią bezpośrednio powiązane, jak np. informacje o dokonanych przez nią zakupach. Dane osobowe obejmują również informacje o charakterze demograficznym, np. data urodzenia, płeć, obszar geograficzny i preferencje, jeżeli są one powiązane z innymi danymi osobowymi pozwalającymi na określenie tożsamości danej osoby.

Informacje zbiorcze: dane osobowe nie obejmują informacji "zbiorczych". Informacje zbiorcze to gromadzone przez Allrecipes.com dane na temat grupy lub kategorii produktów, usług lub klientów, z których usunięto tożsamość poszczególnych klientów. Inaczej mówiąc, informacje o sposobie korzystania przez użytkownika z danej usługi mogą być gromadzone i łączone z informacjami o sposobie korzystania z tej samej usługi przez inne osoby, przy czym do powstałych w ten sposób danych nie są dołączane żadne dane osobowe. Zgodnie z tą samą zasadą informacje na temat produktów kupowanych przez użytkownika mogą być gromadzone i łączone z informacjami o produktach kupowanych przez inne osoby. Dane zbiorcze pomagają Allrecipes.com zrozumieć trendy wśród klientów i ich potrzeby, co pozwala na lepszy dobór nowych produktów i usług oraz dostosowanie dotychczasowych produktów i usług do wymagań klientów. Informacje zbiorcze na temat użytkowników mogą być przekazywane przez Allrecipes.com osobom trzecim dla różnych celów, np. związanych z chęcią lepszego zrozumienia i usprawnienia usług serwisu, jak również dla celów reklamy i marketingu.


Sposób gromadzenia i korzystania z danych osobowych

Allrecipes.com Allrecipes.com zbiera dane osobowe od użytkowników w kilku różnych punktach na Stronie, określonych poniżej. Zasadniczo dane osobowe wykorzystywane są przez Allrecipes.com dla celów, dla których zostały one zebrane (np. świadczenie zamówionych przez użytkownika usług lub realizacja zleconych przez niego transakcji, wystawianie rachunków oraz przewidywanie i rozwiązywanie problemów dotyczących Strony oraz produktów i usług Allrecipes.com), dla celów wewnętrznych czynności biznesowych Allrecipes.com, dla celów reagowania na prośby klientów o pomoc oraz dla innych opisanych poniżej celów.


Rejestracja, zakupy, inne przekazywane informacje

W przypadku rejestracji na Stronie w charakterze członka użytkownik proszony jest o utworzenie niepowtarzalnego loginu i hasła oraz podanie pewnych danych osobowych (takich jak imię i nazwisko, adres e-mail oraz kod pocztowy). Allrecipes.com może również poprosić użytkownika o podane pewnych informacji na temat jego gustów i preferencji (takich jak ulubione potrawy, zakupy czy przepisy).

• Informacje podane przez użytkownika w ramach rejestracji mogą być wykorzystywane do następujących celów:

świadczenia zamówionych przez niego usług bądź realizacji innych próśb; oraz

okresowego kontaktowania się z nim (i) w celu poinformowania go o usługach dostępnych na Stronie, co do których wyraził on zainteresowanie; (ii) poinformowania go o nowościach, (iii) w wewnętrznych celach marketingowych, informacyjnych i promocyjnych; lub (iv) w innym zgodnym z prawem celu związanym z korzystaniem przez użytkownika ze Strony.

Ponadto, informacje podane przez użytkownika przy rejestracji mogą być wykorzystane wraz z innymi informacjami przekazanymi Allrecipes.com przez użytkownika w związku z korzystaniem przez niego ze Strony do następujących celów:

do celów redakcyjnych, jak w przypadku przekazania przez użytkownika przepisu (np. w celu przypisania go do konkretnej osoby);

w celu skontaktowania się z użytkownikiem z jakiegokolwiek powodu w związku z treścią przekazaną przez niego na Stronę (np. aby zadać pytanie na temat przekazanego przez niego przepisu); oraz

w celu podania imienia i nazwiska użytkownika przy zamieszczaniu na Stronie przekazanych przez niego treści (np. w przypadku składania przez niego prośby o zamieszczenie na Stronie przepisu, w celu zamieszczenia jego imienia i nazwiska oraz opisu przepisu będącego przedmiotem prośby).

Jeżeli w trakcie bądź bezpośrednio po rejestracji użytkownik postanawia przejrzeć oferty towarów i usług sprzedawanych przez wybrane firmy zewnętrzne („Sprzedawcy Rejestracyjni”), niektóre informacje kontaktowe i demograficzne przekazane przez użytkownika w trakcie rejestracji (np. imię i nazwisko, wiek i/lub adres e-mail) zostaną przez Allrecipes.com udostępnione tym sprzedawcom. W przypadku zamawiania towarów lub usług u Sprzedawcy Rejestracyjnego użytkownik może zostać poproszony o podanie dodatkowych informacji demograficznych i innych danych osobowych. Sprzedawca Rejestracyjny może wykorzystać przekazane mu przez Allrecipes.com informacje podane przez użytkownika przy rejestracji, wraz ze wszelkimi informacjami dostarczonymi mu bezpośrednio przez użytkownika, w celu realizacji lub zapewnienia realizacji jego zamówienia. Dodatkowe informacje na temat ujawniania danych osobowych użytkownika współpracującym z Allrecipes.com Sprzedawcom Rejestracyjnym oraz ich dalszego wykorzystania znajdują się poniżej, w rozdziale „Ujawnianie informacji osobowych”.

W przypadku zakupu przez użytkownika na Stronie produktów lub usług Allrecipes.com gromadzi dane osobowe takie jak numer karty kredytowej, adres powiązany z rachunkiem karty kredytowej oraz inne informacje potrzebne od wystawienia rachunku. Allrecipes.com korzysta z tych informacji w celu realizacji zamówień użytkownika oraz wystawiania z tego tytułu rachunków.

Wszelkie informacje, które nie są informacjami pozwalającymi na określenie tożsamości, lecz są ogólnie dostępne na Stronie (takie jak imię i nazwisko oraz zdjęcia użytkownika), mogą pojawić się w wynikach wyszukiwania prowadzonego na wyszukiwarkach internetowych w czasie, gdy użytkownik jest członkiem na Stronie oraz, potencjalnie, przez pewien okres po wygaśnięciu jego członkostwa, w zależności od zasad indeksowania stosowanych przez daną wyszukiwarkę. Jako członek Allrecipes użytkownik otrzymuje od Allrecipes.com informacje o transakcjach (np. potwierdzenie adresu e-mail, wiadomości administracyjne, itd.) na adres e-mail lub adres fizyczny. Informacje takie mogą być również przesyłane użytkownikowi za pośrednictwem Centrum Komunikacyjnego. Użytkownik może być również automatycznie zapisany do jednego lub większej liczby programów subskrypcji mailowych Allrecipes.com. O ile Allrecipes.com zastrzega sobie prawo do przesyłania użytkownikowi informacji o transakcjach bez zaoferowania możliwości rezygnacji z ich otrzymywania, użytkownik ma możliwość wyboru co do dalszego otrzymywania e-maili w ramach subskrypcji. Użytkownik ma również możliwość decyzji co do otrzymywania ofert promocyjnych, takich jak powiadomienia o przedłużeniu czy oferty nowych produktów.


Adres e-mail i biuletyny

W przypadku przekazywania przez użytkownika jego adresu e-mail w celu uruchomienia subskrypcji jednego z biuletynów czy alertów Allrecipes.com jest on proszony o podanie danych osobowych, takich jak jego imię i nazwisko oraz adres e-mail. Informacje te wykorzystywane są wyłącznie do przesyłania użytkownikowi zamówionych przez niego biuletynów i alertów. Użytkownik może zrezygnować z dalszego ich otrzymywania stosując się do wskazówek podanych w biuletynie. Należy podkreślić, że przy potwierdzaniu subskrypcji naszych biuletynów przez użytkownika stosujemy system „podwójnej prośby o wpisanie na listę”. W przypadku uruchomienia przez użytkownika subskrypcji jednego z biuletynów mailowych Allrecipes.com na jego adres e-mail przesyłana jest wiadomość potwierdzająca. Adres e-mail użytkownika wpisywany jest na listę subskrypcyjną biuletynu dopiero po wykonaniu przez niego odpowiednich czynności wskazanych w wiadomości potwierdzającej. System podwójnej prośby nie jest stosowany w przypadku alertów.


Wyślij do znajomego

W przypadku skorzystania przez użytkownika z usługi Allrecipes.com polegającej na przesłaniu znajomemu e-maila z przepisem lub inną treścią użytkownik proszony jest o podanie imienia i nazwiska znajomego, a także jego adresu e-mail. Allrecipes.com automatycznie wysyła znajomemu użytkownika w jego imieniu jednorazową wiadomość, zawierającą przepis lub inną treść i zapraszającą go do odwiedzenia Strony. Allrecipes.com wykorzystuje imię i nazwisko oraz adres e-mail znajomego użytkownika wyłącznie w celu przesłania wspomnianej jednorazowej wiadomości i nie przechowuje tych informacji. Jeżeli znajomy użytkownika nie chce otrzymywać wiadomości typu „wyślij do znajomego” przesyłanych w jego imieniu, powinien on skontaktować się bezpośrednio z użytkownikiem. Użytkownicy Allrecipes.com nie mogą wykorzystywać powyższej usługi do przesyłania spamu.


Konkursy, promocje, oferty i ankiety

Od czasu do czasu użytkownicy proszeni są na Stronie o podanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w konkursach, promocjach, ofertach i ankietach. Udział w tych konkursach, promocjach, ofertach i ankietach jest całkowicie dobrowolny, w związku z czym wybór co do ujawnienia danych osobowych w związku z tymi działaniami należy do użytkownika. Dane osobowe, o które użytkownicy proszeni są w ramach tych działań, mogą obejmować informacje kontaktowe (np. imię i nazwisko użytkownika oraz jego adres do wysyłki), jak również informacje demograficzne (np. kod pocztowy czy wiek użytkownika). Informacje te wykorzystywane są przez Allrecipes.com do powiadamiania użytkownika o ewentualnej wygranej oraz do przyznawania nagród. Informacje zebrane w wyniku ankiet wykorzystywane są przez Allrecipes.com do celów wewnętrznych, takich jak ustalenie sposobu korzystania ze Strony i zwiększenie jej przydatności dla użytkowników. Informacje te mogą być również przekazywane przez Allrecipes.com osobom trzecim oraz łączone ze wszystkimi albo niektórymi informacjami podanymi przez użytkownika przy rejestracji. Osoby trzecie mogą korzystać z przekazanych przez Allrecipes.com informacji w celu skontaktowania się z użytkownikiem w sprawie interesujących go produktów lub usług. Tego rodzaju ujawnianie omówione jest bardziej szczegółowo poniżej, w rozdziale „Ujawnianie danych osobowych”. W przypadku przekazywania przez Allrecipes.com osobom trzecim informacji zebranych w ramach konkursu, promocji, oferty lub ankiety na Stronie użytkownik jest o tym fakcie każdorazowo informowany w momencie zbierania takich informacji.


Obsługa klienta

Allrecipes.com gromadzi dane osobowe podawane przez użytkownika w momencie przekazywania przez niego uwag, pytań lub sugestii do działu obsługi klienta Allrecipes.com. Allrecipes.com wykorzystuje te informacje w celu udzielenia odpowiedzi użytkownikowi i korzysta z przesłanych pomysłów dla ulepszenia strony internetowej.


Pliki cookie, pliki web beacon i pliki dziennika

Pliki cookie: na Stronie stosowana jest technologia „cookie”. Allrecipes.com może umieścić w pliku przeglądarki na komputerze użytkownika jeden albo więcej plików cookie. Chociaż pliki takie nie zawierają żadnych informacji pozwalających na określenie tożsamości użytkownika, informacje te mogą być przez Allrecipes.com łączone z danymi osobowymi dotyczącymi użytkownika. W takim przypadku są one traktowane jako dane osobowe w rozumieniu niniejszej Polityki Ochrony Prywatności. Pliki cookie stosowane są przez Allrecipes.com w celu pozyskania funkcjonalnych informacji na temat przeglądarki użytkownika, które zapisywane są w dziennikach Strony i umożliwiają Allrecipes.com ulepszanie Strony. Pliki cookie stosowane są też przez Allrecipes.com do gromadzenia ogólnych informacji demograficznych oraz ogólnych informacji na temat korzystania ze Strony przez użytkowników. Zamieszczając reklamy na Stronie zewnętrzni reklamodawcy mogą umieszczać w pliku przeglądarki użytkownika niepowtarzalne pliki cookie lub rozpoznawać takie pliki. Pliki cookie stosowane są przez Allrecipes.com w celu ulepszania Strony i dostosowania jej do indywidualnych potrzeb użytkowników, w tym do pomocy w uwierzytelnianiu użytkownika podczas korzystania przez niego ze Strony, zachowania w pamięci jego preferencji i informacji podanych przy rejestracji oraz indywidualizacji treści i reklam, w przypadku zarejestrowania się przez użytkownika na Stronie. Na przykład, przechowywanie pliku cookie na komputerze użytkownika umożliwia mu zalogowanie się bez konieczności wpisywania zarejestrowanego adresu e-mail lub numeru rejestracyjnego i hasła. Pliki cookie wykorzystywane są również przez Allrecipes.com w celu dostarczania informacji i nowych treści odpowiadających zainteresowaniom użytkownika. Jeżeli użytkownik nie chce, aby pliki cookie przechowywane były na jego komputerze, może on je wyłączyć poprzez odpowiednią zmianę swojej przeglądarki (każda przeglądarka jest inna, w związku z czym użytkownik powinien zapoznać się z zasadami zmiany preferencji odnośnie do plików cookie w zakładce „Pomoc” w swojej przeglądarce). Należy pamiętać, że jeżeli użytkownik zdecyduje się na wyłączenie plików cookie, może on utracić dostęp do tych oferowanych przez Allrecipes.com produktów i usług, które wymagają od niego „zalogowania się”. Należy również zauważyć, że niektóre rodzaje e-maili dostępnych za pośrednictwem Strony mogą logować użytkownika automatycznie na Stronie lub umieszczać nowe pliki cookie po kliknięciu przez niego na linki w tych e-mailach. W związku tym użytkownik może być zmuszony do ręcznego usunięcia tych plików, jeżeli nie chce, aby znajdowały się one na jego komputerze. Dodatkowe informacje na temat plików cookie można znaleźć poniżej, w rozdziale „Reklamy zewnętrzne na Stronie – postanowienia ogólne”.

Pliki web beacons: Allrecipes.com stosuje i zezwala osobom trzecim na stosowanie plików „web beacon” (znanych również jako „Internet tags”, „pixel tags”, „single-pixel GIFs”, „clear GIFs”, „invisible GIFs”, „1-by-1 GIFs” oraz „Web bugs”) na Stronie oraz w swoich buletynach mailowych, w celu monitorowania efektywności reklam oraz w innych zgodnych z prawem celach. Wspomniane pliki web beacon nie gromadzą na Stronie informacji pozwalających na określenie tożsamości użytkownika.

Pliki dziennika: Allrecipes.com śledzi na Stronie pliki dziennika (tj. przy odwiedzaniu przez użytkownika dowolnej podstrony na Stronie w plikach dziennika zapisywany jest adres IP jego komputera), które wykorzystuje następnie do analizowania trendów, administrowania Stroną, śledzenia ruchu użytkownika na Stronie oraz gromadzenia ogólnych informacji demograficznych na potrzeby zestawień zbiorczych. Informacje te mogą być, w całości albo w części, łączone przez Allrecipes.com z informacjami pozwalającymi na określenie tożsamości, przechowywanymi w pliku cookie na komputerze użytkownika. Informacje zebrane w wyniku wspomnianych działań wykorzystywane są przez Allrecipes.com wyłącznie do wewnętrznych celów marketingowych i operacyjnych.


Ujawnienie danych osobowych

Allrecipes.com nie sprzedaje, nie użycza ani nie przekazuje danych osobowych osobom trzecim bez uprzedniej zgody użytkownika, za wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności.

Zgoda: za zgodą użytkownika Allrecipes.com może ujawnić jego dane osobowe osobom trzecim w celu dostarczenia mu zamówionych przez niego produktów i usług.

W trakcie lub bezpośrednio po rejestracji użytkownik może skorzystać z opcji przejrzenia i wyboru interesujących go ofert różnych firm zewnętrznych, np. sprzedawców detalicznych lub producentów dóbr konsumpcyjnych. Oferty te udostępnianie są użytkownikowi przez Sprzedawców Rejestracyjnych współpracujących z Allrecipes.com. W razie wyboru przez użytkownika opcji przejrzenia tych ofert informacje przekazane przez niego w trakcie rejestracji udostępniane są przez Allrecipes.com tym sprzedawcom. Sprzedawcy przekazują następnie te informacje, wraz z innymi informacjami podanymi przez użytkownika w związku z zamówieniem, wybranym przez niego firmom w celu realizacji lub zapewnienia realizacji złożonego przez niego zamówienia. Sprzedawcy Rejestracyjni współpracujący z Allrecipes.com zobowiązani są w drodze umowy do utrzymwania wszystkich wspomnianych informacji w tajemnicy oraz do ich wykorzystywania wyłącznie w celach, dla których zostały one przekazane. Jeżeli użytkownik nie wybierze żadnej z dostępnych ofert, przekazane sprzedawcom informacje na jego temat zostaną przez nich usunięte. Należy jednak podkreślić, że wszelkie informacje przekazywane przez tych sprzedawców wybranym przez użytkownika firmom zewnętrznym podlegają zasadom ochrony prywatności stosowanym przez te firmy.

Za zgodą użytkownika Allrecipes.com może ujawnić osobom trzecim informacje podane przez użytkownika w trakcie rejestracji w związku z (i) przystapieniem przez użytkownika do konkursu lub uczestnictwem w promocji, (ii) zamówieniem przez użytkownika przedmiotu oferty lub (iii) udziałem użytkownika w ankiecie lub w podobnym działaniu na Stronie. Aby przystąpić do konkursu, wziąć udział w promocji, skorzystać z oferty lub wypełnić ankietę, użytkownik może być poproszony o podanie dodatkowych informacji. Osoby trzecie korzystają z przekazanych im przez Allrecipes.com informacji, jak również pozostałych informacji podanych przez użytkownika w ramach złożenia zamówienia lub udziału w powyższych działaniach w celu (i) powiadomienia go o ewentualnej wygranej w konkursie lub loterii oraz (ii) realizacji lub zapewnienia realizacji zamówień produktów lub usług dokonanych przez niego w związku z powyższymi działaniami. Osoby trzecie zobowiązane są w drodze umowy do utrzymywania wszystkich wspomnianych informacji w tajemnicy oraz do ich wykorzystywania wyłącznie w celach, dla których zostały one przekazane. W przypadku przekazywania osobom trzecim przez Allrecipes.com informacji zebranych w ramach konkursu, promocji, oferty lub ankiety na Stronie, użytkownik jest każdorazowo o tym fakcie informowany w momencie zebrania takich informacji.


Wewnętrzne cele biznesowe

Allrecipes.com wykorzystuje i ujawnia informacje na temat użytkowników na własne potrzeby wewnętrzne, związane z prowadzonymi statystykami, projektowaniem lub innymi operacjami, np. szacowaniem liczby odbiorców, pomiarem ogólnych prawidłowości w zakresie ruchu na Stronie oraz zrozumieniem trendów demograficznych, tematycznych, nabywczych oraz innych trendów wśród użytkowników. Allrecipes.com może powierzać te zadania i ujawniać dane osobowe na temat użytkowników osobom trzecim, pod warunkiem że takie ujawnianie danych osobowych użytkownika osobom trzecim i wykorzystywanie ich przez osoby trzecie będzie ograniczone do wykonywania tych zadań. Allrecipes.com może również przekazywać dane osobowe sprzedawcom zewnętrznym wspomagającym go w realizacji wewnętrznych funkcji niezbędnych przy prowadzeniu jego działalności. Alrecipes.com wymaga od swoich sprzedawców zewnętrznych utrzymywania tych danych w tajemnicy oraz korzystania z nich wyłącznie w celach, dla których  zostały one przekazane.


Ochrona Allrecipes.com i innych podmiotów

Allrecipes.com ujawnia dane osobowe wtedy, gdy jest to jego zdaniem właściwe ze względu na wymogi prawne (np. w związku z prawidłowym wezwaniem, nakazem lub postanowieniem sądowym); na potrzeby egzekwowania lub stosowania niniejszej polityki ochrony prywatności lub innych naszych regulaminów czy umów; oferowanie i dostarczanie przez niego produktów i usług, wystawianie rachunków i windykację należności z tego tytułu; ochronę praw, majątku lub bezpieczeństwa Allrecipes.com bądź jego użytkowników; zabezpieczenie naszych użytkowników przed oszukańczym, niewłaściwym lub bezprawnym wykorzystaniem Strony; lub jeżeli ma on uzasadnione powody do przypuszczenia, że wyjątkowa sytuacja bezpośredniego zagrożenia śmiercią lub poważnymi obrażeniami jakiejkolwiek osoby wymaga niezwłocznego ujawnienia treści wiadomości bądź usprawiedliwia niezwłoczne ujawnienie danych osobowych.


Zmiana właściciela

Informacje o użytkownikach Allrecipes.com, w tym dane osobowe, mogą być ujawniane w ramach połączenia, przejęcia, finansowania zadłużenia, sprzedaży majątku firmy, jak również w przypadku niewypłacalności, upadłości lub ustanowienia syndyka, w wyniku czego dane pozwalające na określenie tożsamości mogłyby zostać przeniesione na osoby trzecie jako jeden ze składników przedsiębiorstwa firmy.


Dzieci

Nie jest zamiarem Allrecipes.com ani celem Strony pozyskiwanie danych osobowych od dzieci w wieku poniżej 13 lat. Użytkownik będący dzieckiem w wieku poniżej 13 lat nie powinien rejestrować się w związku z usługami Allrecipes.com ani w żaden inny sposób podawać informacji na Stronie, lecz powinien poprosić rodziców o rejestrację w jego imieniu.


Reklamy zewnętrzne na Stronie - postanowienia ogólne

W trakcie wizyt na Stronie użytkownik ma możliwość oglądania reklam zamieszczonych przez jedną lub więcej zewnętrznych agencji reklamowych. Allrecipes.com nie przekazuje reklamodawcom zewnętrznym żadnych danych osobowych dotyczących użytkownika, chyba że uzyskał na to zgodę od tego użytkownika, oprócz zgody udzielonej przez użytkownika w trakcie rejestracji. Reklamodawcy ci mogą próbować posłużyć się plikami cookie oraz plikami web beacons w celu gromadzenia danych na temat reklam przeglądanych przez użytkownika oraz rzeczy, którymi wydaje się on zainteresowany. Reklamodawcy ci mogą również wykorzystywać połączone informacje na temat odwiedzin użytkownika na Stronie oraz na innych stronach w celu dostarczenia reklam dotyczących interesujących użytkownika powiązanych towarów i usług. Zewnętrzne sieci reklamowe mogą umieścić plik cookie na komputerze użytkownika w celu dostosowania treści reklamowych zarówno na Allrecipes.com jak i na własnych stronach, które będzie on odwiedzał w przyszłości. Więcej informacji na temat tych praktyk oraz sposobu wyłączenia możliwości korzystania z tych informacji przez firmy zrzeszone w Network Advertising Initiative (NAI) można znaleźć klikając tutaj.

Wiele reklam pojawiających się na Stronie pochodzi od DoubleClick, partnera Allrecipes.com w zakresie reklam internetowych. Informacje na temat odwiedzin użytkownika na Stronie, np. ile razy widział on daną reklamę (ale nie jego imię i nazwisko, adres czy inne dane osobowe), wykorzystywane są w celu dostarczania mu reklam. Więcej informacji na temat DoubleClick, plików cookie oraz trybu „wyłączenia plików cookie” można znaleźć klikając tutaj.


Zewnętrzne pliki cookie - DoubleClick

W trakcie prezentowania reklamy na Stronie reklamodawca zewnętrzny może umieszczać w pliku przeglądarki użytkownika niepowtarzalny plik cookie lub może go rozpoznawać.

Wyszukiwarki zewnętrzne - Allrecipes.com umożliwia dostęp do informacji na Stronie dostępnych dla niezarejestrowanych użytkowników za pośrednictwem zewnętrznych wyszukiwarek (jak np. Google). Allrecipes blokuje tym wyszukiwarkom dostęp do danych osobowych innych niż ogólnodostępne informacje, na których publiczne ujawnienie użytkownik zgodził się w momencie rejestracji na Stronie, oraz w zakresie określonym w niniejszej polityce ochrony prywatności i w warunkach użytkowania.


Linki zewnętrzne

Allrecipes.com może od czasu do czasu umieszczać na Stronie linki do innych stron. Nie kontroluje on jednak i co za tym idzie nie ponosi odpowiedzialności za gromadzenie, wykorzystywanie oraz ujawnianie informacji dotyczących użytkownika przez tego rodzaju strony zewnętrzne. Użytkownik powinien uważnie zapoznać się z polityką ochrony prywatności każdej strony zewnętrznej, którą odwiedza on za pośrednictwem linka ze Strony. Zasady ochrony prywatności tych stron mogą różnić się od polityki obowiązującej na niniejszej Stronie, w związku z czym zachęca się użytkowników do zapoznania się z zasadami obowiązującymi na tych stronach i ich analizy przed podaniem tam jakicholwiek informacji.


Źródła zewnętrzne

Allrecipes.com może również pozyskiwać informacje na temat użytkowników od osób trzecich, np. w ramach demograficznych informacji marketingowych, weryfikacjy adresu lub poprzez zewnętrzne listy mailingowe, i dodawać je do danych osobowych użytkownika lub łączyć je z tymi danymi. W przypadku uzyskania takich informacji i ich połączenia z użytkownikiem będą one traktowane przez Allrecipes.com jako dane osobowe w rozumieniu niniejszej Polityki Ochrony Prywatności.


Bezpieczeństwo

Przy wprowadzaniu do pamięci i przechowywaniu informacji pozwalających na określenie tożsamości Allrecipes.com stosuje odpowiednie środki ostrożności, aby uchronić je przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem przez nieupoważnione podmioty w czasie, gdy znajdują się one pod jego kontrolą. Przy przesyłaniu przez Internet niektórych rodzajów informacji, jak np. informacji o płatnościach, Allrecipes.com stosuje protokół kryptograficzny bezpiecznych połączeń www. („SSL”).

Informacje dotyczące użytkownika są przez Allrecipes.com gromadzone, przetwarzane i przechowywane w Stanach Zjednoczonych, gdzie przepisy dotyczące prywatności mogą nie zapewniać tego samego poziomu ochrony co w Państwa kraju ojczystym. W przypadku korzystania przez użytkownika ze Strony spoza terytorium Stanów Zjednoczonych, dostarczając Allrecipes.com swoje informacje, wyraża on zgodę na przekazanie tych informacji do Stanów Zjednoczonych w celu ich przetwarzania i przechowywania w sposób zgodny z niniejszą Polityką Ochrony Prywatności.


Korygowanie/aktualizacja danych osobowych

Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od Allrecipes.com e-maili komercyjnych stosując się do wskazówek zawartych w wiadomości. Nawet w przypadku dokonania przez użytkownika rezygnacji w tym trybie, będzie on nadal otrzymywał od Allrecipes.com wiadomości związane z kontem oraz wiadomości niekomercyjne. Aby znaleźć się na liście osób nieotrzymujących e-maili, należy przesłać stosowną prośbę na adres: info@allrecipes.pl. info@allrecipes.pl Po dodaniu adresu e-mail użytkownika do listy osób nieotrzymujących e-maili przestanie on otrzymywać biuletyny oraz inne wiadomości wysyłane do osób wpisanych na listę mailingową. Należy podkreślić, że umieszczenie adresu e-mail użytkownika na liście osób nieotrzymujących wiadomości nie wyłącza otrzymywania przez niego e-maili typu „wyślij do znajomego” ani e-maili od osób trzecich, od których zamówił on informacje, produkty lub usługi w trakcie lub bezpośrednio po rejestracji. Aby zrezygnować z otrzymywania wiadomości od tych osób trzecich oraz innych wiadomości otrzymywanych bezpośrednio od osób trzecich, użytkownik powinien skontaktować się z nimi bezpośrednio.


Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tej polityki prywatności, ochronę prywatności tej strony, lub korzystania z Allrecipes.com, prosimy o kontakt info@allrecipes.pl

Historia

Ostatnio przeglądane


Ostatnio wyszukiwane

User's IP: 54.81.68.240